Kindertekeningen

Een kind dat zich verbaal niet goed kan uitdrukken, kan aan de hand van tekeningen vertellen hoe het zich voelt of waarmee het zit. Deze tekeningen zijn niet gekoppeld aan een opdracht en komen dus volledig tot stand uit eigen wil. Dat zorgt ervoor dat het kind zijn of haar verbeelding de vrije loop kan laten. Bovendien is de kans erg reëel dat het kind spontaan begint te praten als de tekening klaar is. Met andere woorden: het vertelt vol enthousiasme over de elementen van de gemaakte tekening, waardoor meteen de boodschap die het kind wil overbrengen duidelijk wordt. Een andere mogelijkheid is dat het kind zijn of haar verhaal vertelt aan mij en dat ik als coach het verhaal omzet in een bijhorende, creatieve tekening.

Als coach kan ik opvallende signalen, die dankzij de gemaakte tekening naar boven komen, goed herkennen. Vaak vertelt zulk creatief werkje ook wat de emotionele toestand van het kind is. 

Op die manier leer ik beter begrijpen waarmee het worstelt. Elk kind – en dus ook elke tekening – is erg verschillend. Bij elk eindresultaat hoort een ander verhaal, een andere opvatting en dus ook een andere gemoedstoestand. Elk kind is uniek; het ene kind kan misschien beter tekenen dan het ander, maar het gaat juist om de boodschap die achter de tekening zit. Het is wel zo dat zijn of haar tekenvaardigheden gelijklopen met zijn of haar persoonlijke groei en ontwikkeling.

Dankzij kindertekeningen kun je veel te weten komen over de achtergrond van het kind. Daarom bied ik deze sessies nooit aan in groep, maar steeds individueel. Zo ben ik beter afgestemd op het individu en is de opvolging persoonlijker én doeltreffender.

Klik hier voor een consult