Coaching

Een coachingtraject start steeds met een intakegesprek, oftewel: een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch of online. Tijdens deze introductie leg ik uit wat de voordelen en effecten van coaching zijn en luister ik aandachtig naar het verhaal. De intake kan individueel zijn, maar ook in groep. In groep werken we thema-gericht en met maximaal 4 personen.

De coaching bestaat uit 4 stromingen waaruit het kind kan kiezen:

Ruimte

Emotie

Liefde

Verandering

Ruimte:
In deze stroming leert het kind om terug ruimte in te nemen. Bovendien kan het kind zijn of haar zelfinzicht vergroten, maar ook het inzicht in mensen uit de directe omgeving. Het kind leert daarnaast hoe het de verworven ruimte voor zichzelf kan beschermen.

Emotie:
In deze stroming leert het kind omgaan met de belangrijkste negatieve emoties uit het spectrum. Emoties als angst, verdriet en boosheid komen aan bod en worden uitgelicht. Het kind leert de emoties herkennen en van elkaar te onderscheiden. Het verschil tussen positief (+) en negatief (-) wordt duidelijk gemaakt en het kind ontdekt welke invloed dit heeft op zijn of haar gedachtegang. Ik leer het kind baas worden over de eigen emoties.

Liefde:
In deze stroming leer ik het kind leven vanuit liefde: de krachtigste en meest positieve emotie die er bestaat. Het kind krijgt handvaten om de zelfliefde te versterken, maar ook hoe het kan leven vanuit zelfvertrouwen en creatie.

Verandering:
In deze stroming leert het kind omgaan met plotse veranderingen: verwerken van een scheiding van de ouders, overlijden van een dierbaar familielid, verhuizen naar een nieuw dorp of stad enzovoorts … Ik laat het kind op zijn manier vertellen wat de situatie is en hoe het dit ervaart. Ik licht het thema ‘verandering’ toe, zodat het kind hier vertrouwd mee geraakt. Ik laat het kind tekenen of uitbeelden hoe het de verandering juist ervaart en wat het met hem of haar doet. Er wordt een concreet actieplan opgesteld waarmee ik samen met het kind oplossingsgericht te werk kan gaan.

Klik hier voor een consult

Het Creatief Traject

Een creatief traject start – net zoals een coachinggesprek – met een intakegesprek. Tijdens de eerste kennismaking leg ik uit wat creativiteit met een mens doet en luister ik aandachtig naar eigen bevindingen. De intake kan individueel zijn, maar ook in groep. In groep werken we thema-gericht en met maximaal 4 personen.

In dit traject werken we met het hoofd, het hart en de handen. Daar waar een coachingtraject en wandeltraject vooral zijn gericht op verbale communicatie, zal een creatief traject de nadruk meer leggen op, uiteraard: creativiteit. Want communicatie is niét altijd het beste uit te drukken in een verbale vorm. Het creatief traject helpt het kind om zich uit te drukken op een non-verbale manier (denk hierbij aan tekeningen en knutselwerkjes). Op deze manier kan ik als coach dieper te werk gaan met het kind en kan ik hem of haar dingen leren aanvoelen. Wanneer het kind niet gemakkelijk communiceert, kan er uit dit traject wellicht meer waarde gehaald worden dan uit de andere trajecten.

Boek een gratis kennismaking!

Een kennismaking is steeds kosteloos en geheel vrijblijvend.
We werken met een zogenaamd ‘keuzebos’. Wat is het verschil tussen het hoofd en het hart? Hierin leert het kind de connectie met het buikgevoel versterken. Ook is er ruimte voor een ontwikkelingsspel. Zo leert het kind meer over zijn of haar persoonlijkheid en hoe om te gaan met die van anderen. Een kennismaking vindt afwisselend plaats op de laatste zondag van de maand. Zie de kalender voor meer informatie.

Klik hier voor een consult